2020-10-12 09:52
Projekt edukacyjny "Lelów miejsce spotkania kultur"- wykłady, spotkania, projekcja filmu oraz dyskusja

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 19 – 21 sierpnia oraz 4-6 września odbywały się wykłady i spotkania edukacyjne Wykłady i spotkania poprowadził znawca tej tematyki, a jednocześnie prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno- Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, pan Mirosław Skrzypczyk. Spotkania te poświęcone były historii, kulturze i zwyczajom Żydów zamieszkującym Lelów oraz problemom tolerancji i antysemityzmowi. Głównym celem tych działań była próba kształtowania właściwych postaw wśród uczestników, ich narodowości, wyznań religijnych oraz kulturowych. Przez kilka wieków w Lelowie żyli obok siebie, ale i razem Polacy i Żydzi. Pomimo tego, że istniała pomiędzy nimi bariera kulturowa i wyznaniowa oraz dzieliły ich odmienne dla obu narodów doświadczenia historyczne, tworzyli sąsiedzką wspólnotę.

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 424
Bieżący miesiąc: 14239
OGÓŁEM: 1637163
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski