Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2020 r. odbywały się warsztaty taneczne, poświęcone obrzędowym tańcom kultury polskiej i żydowskiej. Taniec towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W większości tradycyjnych społeczności taniec stanowił istotny element wielu rytuałów i zwyczajów, a także spełniał funkcje społeczne – wzmacniał więź społeczną w odczuwaniu przynależności do określonej grupy ludzkiej. Taniec zbliża ludzi, wyzwala radość, rozwija poczucie rytmu oraz harmonie ciała i ducha. Tańczyć może każdy niezależnie od umiejętności i wieku. Czy jest piękniejszy sposób na porozumienie między ludźmi niż taniec? Nie potrzeba słów do wspólnego przeżywania muzyki. Taniec w kręgu łączy. W kręgu wszyscy są równi, wszyscy są razem. Taniec jest odzwierciedleniem tego, co nazywamy „duszą narodu”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 28-29 sierpnia 2020 r. odbyły się warsztaty pisania w języku jidysz, które poprowadziła pani Karolina Koprowska- doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się o historii języka jidysz i jego współczesności, czym różni się jidysz od hebrajskiego, przekonali się także kto dziś mówi w jidysz i dlaczego. Wprowadzone zostały także podstawy alfabetu oraz praktyczne warsztaty pisania alfabetem żydowskim.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 29- 30 sierpnia 2020 r. odbyło się zwiedzanie synagogi i ohelu z możliwością wysłuchania opowieści o historii chasydów lelowskich i życiu cadyka Dawida Bidermana. Przewodnikiem po tych miejscach była pani Karolina Koprowska- doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokulturowy świat sztetla, czyli miasteczka polsko-żydowskiego, jakim był Lelów oraz więź łączącą jego polskich i żydowskich mieszkańców, zostały bezpowrotnie zniszczone w wyniku zagłady. Coroczne przyjazdy chasydów w rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana tylko częściowo zapełniają pustkę po wielokulturowym świecie Lelowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 19 – 21 sierpnia oraz 4-6 września odbywały się wykłady i spotkania edukacyjne oraz projekcja filmu połączona z dyskusją. Wykłady i spotkania poprowadził pan Mirosław Skrzypczyk- laureata Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata", autor wielu publikacji o tematyce żydowskiej. Spotkania te poświęcone były historii, kulturze i zwyczajom Żydów zamieszkującym Lelów oraz problemom tolerancji i antysemityzmowi. Głównym celem tych działań była próba kształtowania właściwych postaw wśród uczestników, ich narodowości, wyznań religijnych oraz kulturowych. Przez kilka wieków w Lelowie żyli obok siebie, ale i razem Polacy i Żydzi. Pomimo tego, że istniała pomiędzy nimi bariera kulturowa i wyznaniowa oraz dzieliły ich odmienne dla obu narodów doświadczenia historyczne, tworzyli sąsiedzką wspólnotę.

Serdecznie zapraszamy na Koncert laureatów Konkursu Piosenki Żydowskiej oraz uczestników warsztatów muzycznych i tanecznych, który odbędzie się 18 października 2020 r. na zakończenie realizacji projektu edukacyjnego "Lelów miejsce spotkania kultur". Wstęp wolny.

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 465
Bieżący miesiąc: 4249
OGÓŁEM: 1605378
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski