"Potraw regionalnych"

KONKURS POTRAW REGIONALNYCH

 

REGULAMIN KONKURSU


1. INFORMACJE WSTĘPNE


Organizatorami konkursu są:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Konkurs odbędzie się w sierpniu 2012 r. podczas Festiwalu kultury polskiej i żydowskiej „X  Święta Ciulimu- Czulentu” w Lelowie.


Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, a także osób prywatnych.

 

Celem konkursu jest:  

- promowanie Gminy Lelów i potraw regionalnych;       

- doskonalenie sztuki kulinarnej;

- wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami konkursu;

- pogłębienie wiedzy na temat tradycji lokalnej oraz zwyczajów kulinarnych kultury polskiej i żydowskiej;

- wspieranie lokalnej tożsamości.

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Konkurs zorganizowany jest jako degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW i osoby prywatne. Polega na przyrządzaniu przez każdego z uczestników dwóch potraw regionalnych: lelowskiego ciulimu i lelowskiego czulentu. Ocenie będą podlegać zarówno walory smakowe przygotowanych potraw, jak i estetyka ich wykonania i podania.

 

3. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU


1. Każde Koło Gospodyń Wiejskich lub osoba prywatna przygotowuje dwie potrawy regionalne:

Ciulim lelowski,

Czulent lelowski.   

2. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje po 3 porcje każdej z dwóch potraw konkursowych (łącznie 10 porcji).

3. Potrawy przygotowane przez uczestników muszą być podane na talerzach.

 

4. Potrawy powinny być przygotowane przez uczestników wcześniej i dostarczone do budynku Gimnazjum w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41.

 

4. RROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY


1. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w dniu festiwalu.

2. Oceny potraw dokona komisja powołana przez organizatora w dniu festiwalu.

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w konkursie zostaną wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostę Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.

 


Zgłoszenia będzie można dokonywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie:


Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie

ul. Szczekocińska 31

42-235 Lelów

lub telefonicznie:

tel. 34 3550-047

kom. 663442881

 

 

 

 

 

 

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 205
Bieżący miesiąc: 13137
OGÓŁEM: 1782827
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski