"Piosenki żydowskiej"

"DZIECIĘCY I MŁODZIEŻOWY KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ W LELOWIE"

 

REGULAMIN I ORGANIZATORZY:


Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.

 

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie i popularyzowanie „Święta Ciulimu – Czulentu. Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołu klezmerskiego CHMIELNIKERS - www.chmielnikers.pl.
 2. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu.
 3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi.
 4. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultur i tradycji.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 -18 lat z województwa śląskiego.
 2. Wykonawca powinien przygotować dwie piosenki z repertuaru zespołu CHMIELNIKERS do podkładu muzycznego, który będzie dostępny na stronie internetowej www.goklelow.pl wraz z tekstami, kartą zgłoszeniową i niniejszym regulaminem.
 3. Wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu będzie można przesłać na adres organizatora po ukazaniu się na stronie internetowej GOK Lelów informacji (ogłoszenia) o konkursie. 
 4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w sierpniu 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 31.
 5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje:
 • Placówka delegująca,
 • Rodzic lub opiekun.

     6. Koncert laureatów konkursu odbędzie się w sierpniu w Lelowie podczas festiwalu kultury polskiej i żydowskiej

         „X Święto Ciulimu – Czulentu”.

 

OCENA:

Oceny dokona komisja powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

 1. Muzykalność i warunki słuchowe uczestnika.
 2. Interpretacja utworu.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody:

 • nagroda Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza,
 • nagroda Dyrektora GOK Lelów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Na przesłuchanie soliści przyjeżdżają na koszt własny.
 2. Młodzież niepełnoletnia przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej (opiekuna).
 3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz aparaturę odtworzeniową półplaybacku, a także miłą atmosferę i niepowtarzalne przeżycia. O ewentualnych zmianach organizacyjno- regulaminowych uczestnicy zostaną powiadomienie oddzielnym pismem.
 4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej oraz bezpłatną prezentację wizerunki i materiałów filmowych z jego uczestnictwem nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.
 7. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 189
Bieżący miesiąc: 13121
OGÓŁEM: 1782811
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski