"Zawsze kocham Cię mamo"

 KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”


 

REGULAMIN KONKURSU:


CELE KONKURSU:

  • Popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży
  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej
  • Rozwijanie myślenia otwartego i twórczego
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.
  2. Uczestnicy konkursu wykonują laurkę dla swojej mamy dowolną techniką plastyczną.
  3. Format dowolny (minimum A-4)
  4. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres prywatny.

 OCENA PRAC:

     1.    Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w czterech grupach wiekowych:

 

I grupa- przedszkolaki

II grupa- dzieci od 7- 9 lat

III grupa- dzieci od 10 – 13 lat

IV grupa- gimnazjaliści


UWAGI KOŃCOWE:

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.

 

ORGANIZATOR: GMINNY OŚRODEK KULTURY W LELOWIE

PATRONAT: WÓJT GMINY LELÓW

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 187
Bieżący miesiąc: 13119
OGÓŁEM: 1782809
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski