Edukacja

Spotknia edukacyjne organizowane podczas Festiwalu kultury polskiej i żydowskiej

"Święta Ciulimu- Czulentu". 

 

          Dwukrotnym gościem festiwalu w Lelowie był Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. W 2006 roku w ramach święta zostało zorganizowane spotkanie Ambasadora z mieszkańcami Lelowa. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności naszej miejscowości. Mieszkańcy mogli się spotkać i porozmawiać o dialogu polsko-żydowskim. Podczas spotkania odbyła się promocja książki Szewach Weissa „Między nami”. Obecność profesora Szewacha Weissa w Lelowie podniosła rangę Święta Ciulimu -Czulentu i uczyniła z niego nie tylko dzień biesiadowania, ale także czas zadumy nad wspólnymi dziejami Żydów i Polaków.

          Inny wymiar edukacyjny mają konkursy organizowane podczas festiwalu i adresowane do dzieci i młodzieży: konkurs historyczny wiedzy o Lelowie „Wielokulturowość ziemi lelowskiej” oraz konkurs plastyczny  pt. „Lelów Miejsce Spotkani Kultur”.

          W 2009 roku pozyskano środki finansowe z Fundacji Wspomagania Wsi „Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe”. Głównym założeniem projektu „Lelów Miejsce Spotkania Kultur” była szeroka pojęta edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, mająca na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego społeczności polskiej i żydowskiej zamieszkującej dawny Lelów. W tym celu zorganizowano szereg zajęć edukacyjnych poświęconych kulturze, tradycjom i zwyczajom Żydów, którzy kiedyś żyli w naszym regionie. Dzięki projektowi społeczność lokalna, a przede wszystkim dzieci i młodzież poszerzyły znajomość na temat dorobku kultury polskiej i żydowskiej. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne w szkołach poświęcone historii, kulturze i zwyczajom Żydów zamieszkujących Lelów oraz problemom tolerancji i antysemityzmu. Głównym celem tych zajęć była próba kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży wobec ich narodowości, wyznań religijnych i kultur. Warsztaty tańca żydowskiego prowadzone były przez znakomitą krakowską tancerkę i choreografkę Martę Pietruszkę. Warsztaty miały na celu przygotować młodych wykonawców do występu podczas VII Święta Ciulimu - Czulentu. Zorganizowane zostały również warsztaty muzyczne prowadzone przez wokalistki zespołu klezmerskiego „Chmielnikers”. Efektem warsztatów muzycznych było zorganizowanie i ogłoszenie „I Dziecięcego i Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej”. Każdy z uczestników konkursu musiał przygotować dwie piosenki klezmerskie z repertuaru zespołu „Chmielnikers”. Laureaci konkursu zaprezentowali się na żywo z zespołem klezmerskim „Chmielnikers” podczas święta. Zorganizowane zostały warsztaty poświęcone kuchni żydowskiej, których efektem było zorganizowanie w przeddzień święta wieczerzy szabatowej dla mieszkańców gminy Lelów, a także gości zaproszonych z zewnątrz. Kolacja została przygotowana przez uczestników warsztatów kuchni żydowskiej,

          W ramach święta w miesiącu lipcu zorganizowano wyprawę etnograficzną „Śladami Cadyka Dawida Bidermana po chasydzkich drogach”. W wyprawie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele związani z ziemią lelowską oraz naukowcy zajmujący się chasydyzmem. W wyprawie wzięło udział 20 osób, którzy wędrowali po miejscach związanych z Dawidem Bidermanem tj. Szczekociny, Szydłów, Leżajsk, Łańcut, Lublin, Kock, Przysucha, Lelów. Uczestnicy wyprawy pod kierunkiem wybitnych specjalistów mogli pogłębiać swoją wiedzę  o chasydyzmie, a także przeprowadzali badania służące rozpoznaniu obecnego stanu wiedzy Polaków (mieszkańców miejscowości związanych z chasydyzmem) o judaizmie i chasydyzmie. Uczestnicy wyprawy mieli zapewniony transport, noclegi i wyżywienie.

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 157
Bieżący miesiąc: 13089
OGÓŁEM: 1782779
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski