2017-06-30 11:45
VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Piosenki Żydowskiej

REGULAMIN

 

I ORGANIZATORZY

 

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie

  Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

 

II CELE KONKURSU

 1. Propagowanie i popularyzowanie festiwalu kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu”              LELOWSKIE SPOTKANIA KULTUR w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich.
 2. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu.
 3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi.
 4. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultur i tradycji.

   


III ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 -18 lat z województwa śląskiego.
 2. Wykonawca prezentuje dwie piosenki z repertuaru zespołu "CHMIELNIKERS" lub innego dowolnego zespołu klezmerskiego. Teksty piosenek oraz podkład muzyczny do utworów zespołu klezmerskiego "CHMIELNIKERS" dostępne są na stronie internetowej www.goklelow.pl Przewiduje się również własną aranżaję podkładu.
 3. Karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej www.goklelow.pl
 4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu należy przesłać na adres organizatora do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów).
 5. Przesłuchanie solistów odbędzie się 25 lipca 2017 roku od godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 31.
 6. Zgłoszenia do konkursu dokonuje: a) Placówka delegująca, b) Rodzic lub opiekun.
 7. Koncert laureatów konkursu odbędzie się 20 sierpnia 2017 r. w Lelowie podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XV Święto Ciulimu – Czulentu”.

 

 

IV OCENA

Oceny dokona komisja powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

 1. Muzykalność i warunki słuchowe uczestnika.
 2. Interpretacja utworu.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

 

 

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody.

 

 

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. Na przesłuchanie soliści przyjeżdżają na koszt własny (organizatorzy nie zwracają kosztów podróży)
 2. Młodzież niepełnoletnia przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej (opiekuna).
 3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz aparaturę odtworzeniową półplaybacku, a także miłą atmosferę i niepowtarzalne przeżycia. O ewentualnych zmianach organizacyjno- regulaminowych uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
 4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej oraz bezpłatną prezentację wizerunku i materiałów filmowych z jego uczestnictwem nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.
 7. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu.
2003 - 2017
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 216
Bieżący miesiąc: 2798
OGÓŁEM: 903166
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski