Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza. Konkurs adresowany był do solistów z województwa śląskiego w kategorii wiekowej 10-18 lat. Uczestnicy wykonywali piosenki w oparciu o repertuar zespołu klezmerskiego „Chmielnikers”. Celami konkursu były: propagowanie i popularyzowanie festiwalu kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu” - Lelowskie Spotkanie Kultur. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultur i tradycji. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi. Komisja w składzie: Beata Misztal, Marzena Sadłocha, Beata Skrzypczyk dokonała oceny wykonanych utworów.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana  Andrzeja Kwapisza oraz Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w czterech grupach wiekowych: dzieci 9-11 lat, 12-13 lat, gimnazjaliści i licealiści. Celami konkursu były: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Komisja w składzie: Joanna Lechowska, Beata Skrzypczyk, Alicja Pawlik dokonała oceny prac.

15 czerwca 2011 r. zakończyły się prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury- modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie" sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 


29 kwietnia 2011 r. został zakończony Remont budynku Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Skrajniwie. Inwestorem remontu był Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.

Prace remontowe obejmowały: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację stropodachów, termoizolację dachu, izolację i docieplenie ścian, termomodernizację elewacji. Projekt współfinansowany jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

(PROW  2007-2013).

 

Serdecznie witamy w nowym serwisie informacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. Dzięki jego funkcjonalności będą Państwo mieć możliwość śledzenia na bieżąco wydarzeń dotyczących kulturalnej sfery Gminy Lelów.

Zapraszamy do korzystania!

 

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 513
Bieżący miesiąc: 10936
OGÓŁEM: 1727481
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski