Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Lelów w jesiennym obiektywie”

był Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim

uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. Celem konkursu było ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy Lelów, promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie informuje, iż konkurs plastyczny pod hasłem "Alkohol- droga

do nikąd" nie został rozstrzygnięty z uwagi na zbyt małą ilość uczestników. Tym, którzy przysłali prace

Organizatorzy postanowili podziękować symbolicznymi upominkami.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

fotograficznym „Gmina Lelów w zimowym obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty.

Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. Celem konkursu jest ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy Lelów.

Organizatorzy oczekują na prace ukazujące gminę w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości. Zdjęcia przyjmowane są do dnia 29 lutego 2012 r. - o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego...

Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie 16 grudnia 2011 roku do Lelowa zawitało największe w Polsce kino

objazdowe ORANGE. W ramach pokazu filmowego najmłodsi mogli obejrzeć film "Miś Yogi". Dla starszej publiczności zaprezentowano dwa filmy "Chłopiec na rowerze" oraz "Nie ten człowiek". Niewygórowana cena biletów sprawiła,

że na seans przybyła całkiem liczna grupa widzów. Na filmie dla najmłodszych na widownię weszło 120 osób.

Dnia 20 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty gminy Lelów. Spotkanie umiliła młodzież Szkoły Podstawowej w Lelowie inscenizają Szopki Bożonarodzeniowej. Nie zabrakło tez wspólnego śpiewu kolęd. Spotkanie zakończył poczęstunek wigilijny.

2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 345
Bieżący miesiąc: 1385
OGÓŁEM: 1412969
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski