Konkurs został zorganizowany podczas Festiwalu kultury polskiej i żydowskiej „IX Święto Ciulimu -Czulentu”- Lelowskie Spotkanie Kultur przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Celem konkursu było: promowanie Gminy Lelów i potraw regionalnych; doskonalenie sztuki kulinarnej; wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami konkursu; pogłębienie wiedzy na temat tradycji lokalnej oraz zwyczajów kulinarnych kultury polskiej i żydowskiej oraz wspieranie lokalnej tożsamości. Konkurs został zorganizowany jako degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW i osoby prywatne. Polegał na przyrządzeniu przez każdego z uczestników dwóch potraw regionalnych: lelowskiego ciulimu i lelowskiego czulentu. Ocenie podlegały zarówno walory smakowe przygotowanych potraw, jak i estetyka ich wykonania i podania. Do wzięcia udziału w konkursie zgłosiło się 6 uczestników.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza. Konkurs adresowany był do solistów z województwa śląskiego w kategorii wiekowej 10-18 lat. Uczestnicy wykonywali piosenki w oparciu o repertuar zespołu klezmerskiego „Chmielnikers”. Celami konkursu były: propagowanie i popularyzowanie festiwalu kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu” - Lelowskie Spotkanie Kultur. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultur i tradycji. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi. Komisja w składzie: Beata Misztal, Marzena Sadłocha, Beata Skrzypczyk dokonała oceny wykonanych utworów.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana  Andrzeja Kwapisza oraz Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w czterech grupach wiekowych: dzieci 9-11 lat, 12-13 lat, gimnazjaliści i licealiści. Celami konkursu były: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Komisja w składzie: Joanna Lechowska, Beata Skrzypczyk, Alicja Pawlik dokonała oceny prac.

W dniu 31 lipca 2011 roku na stadionie sportowym w Lelowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Lelów. W turnieju wzięło udział 8 drużyn (Lelów, Koniecpol, Turzyn, Allegro, Red Bull, Arsenal Częstochowa, Klub 54 Extact Systems, Witów), w sumie ponad 80 zawodników.

I miejsce zajął Klub 54 Exact Systems, na II miejscu uplasował się zespół z Turzyna. III miejsce zajęła ekipa Red Bull, natomiast IV miejsce wywalczyła drużyna z Koniecpola.

24 lipca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu: „Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie”. Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 712
Bieżący miesiąc: 11016
OGÓŁEM: 1094148
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski